Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu:

Nevyplňovat

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:

IPPC

IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění


Nabízíme:

 • zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení
 • vypracování potřebných příloh a odborných studií včetně měření
 • poradenství, konzultační činnost, projednání žádosti s dotčenými úřady a orgány

Samostatné studie, průzkumy, měření související s IPPC

 • monitoring, autorizovaná měření emisí, účelová imisní měření (včetně měření pachových látek)
 • akreditovaná měření hluku
 • modelové výpočty - rozptylové a hlukové studie
 • hodnocení vlivů na veřejné zdraví, hodnocení zdravotních rizik (HIA, HRA)
 • odborné posudky a provozní řády pro zdroje znečišťování ovzduší
 • hydrogeologický průzkum, vyhodnocení starých zátěží
 • plán opatření pro případ havarijního úniku látek
 • základní zpráva včetně hydrogeologického průzkumu, realizace monitorovacích vrtů, odběrů vzorků vody a půdy a jejich analýzy

Napište si o nezávaznou kalkulaci na tyto služby!

Pro rychlejší vyřízení Vašeho dotazu, uveďte prosím telefonní číslo

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Webové stránky vytvořil Acceler