Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu:

Nevyplňovat

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI - pro koncové uživatele a distributory (akutální stav) - Brno

16.5.2017

Cílem semináře je seznámit frekventanty s povinnostmi vyplývajícími z aktuální  chemické legislativy a dále pak rovněž s povinnostmi v odpadovém hospodářství se zaměřením na hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a jejich značení. 

Seminář je určen pro:

 • výrobce, dovozce a distributory chemických látek a směsí
 • následné a koncové uživatele chemických látek a směsí
 • ekology firem nakládající s chemickými látkami
 • původce, kterým vznikají nebezpečné odpady, zejména ti, jež jsou přesvědčení, že jejich odpady nebezpečné vlastnosti nemají.

 Přednáší:         Ing. Radko Chadima - EMPLA AG 
                         
Termín konání:
úterý 16. 5. 2017
(8,30 - 9,00 hod. prezence; 9,00 - 13,30 hod odborný program)

Místo konání:
Brno
EMPLA AG spol. s r. o., pobočka MORAVA
přednáškový sál - 2. patro
areál bývalých Šmeralových závodů
Budova společnosti REX s.r.o.
Podnásepní 477/1H
602 00 Brno - střed

Odkaz na mapu

Účastnický poplatek:
899,- Kč vč. DPH

Odborný program:

 • Registrace poslední skupiny chemických látek , v terminu do 30.5.2018 - vztah k subjektu
 • Povinné oznamování chem. látek ve směsích a detergentech do Registru ve smyslu vyhlášky MZd č.61/2013Sb. („CHLAS“) –  koho se povinnost týká
 • Rozšířený Bezpečnostní list (ext.SDS) - vliv a dopad na subjekt
 • Zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) - koho se týká  
 • Expoziční scénáře pro registrované chem. látky, popis jednotlivých deskriptorů, provozní podmínky, opatření k řízení rizik, odhady expozice, pokyny pro následné uživatele
 • Jiné použití látky, než je uvedené ve scénářích, možnosti přeškálování
 • Jak následný uživatel pozná, že pracuje v rámci uvedeného scénáře, povinné vyhodnocení kontrolované ČIŽP 
 • Expoziční scénáře pro směsi (přípravky)
 • Softwarová aplikace  IUCLID  pro záznam, ukládání, údržbu a výměnu údajů o nebezpečných vlastnostech chemických látek
 • Aplikace CHESAR pro posouzení chemické bezpečnosti (CSA) a přípravu zpráv o chemické bezpečnosti (CSR) a scénářů expozice (ES) pro komunikaci v dodavatelském řetězci
 • Registrace účinných látek v detergentech, omezení použití prášků a tablet obsahujících fosfor 
 • Další „novinky“ v oblasti chemické legislativy
 • Označení odpadů dle nařízení 1357/2014 EC a vyhlášky č. 94/2016 Sb.,
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, povinnosti a postupy vyžadované pro původce

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Soubory ke stažení

Přednášky ke stažení

Zpět

Kontaktní formulář

Pro rychlejší vyřízení Vašeho dotazu, uveďte prosím telefonní číslo

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Webové stránky vytvořil Acceler