Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu:

Nevyplňovat

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI - pro koncové uživatele a distributory (akutální stav) - Brno

16.5.2017

Cílem semináře je seznámit frekventanty s povinnostmi vyplývajícími z aktuální  chemické legislativy a dále pak rovněž s povinnostmi v odpadovém hospodářství se zaměřením na hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a jejich značení. 

Seminář je určen pro:

 • výrobce, dovozce a distributory chemických látek a směsí
 • následné a koncové uživatele chemických látek a směsí
 • ekology firem nakládající s chemickými látkami
 • původce, kterým vznikají nebezpečné odpady, zejména ti, jež jsou přesvědčení, že jejich odpady nebezpečné vlastnosti nemají.

 Přednáší:         Ing. Radko Chadima - EMPLA AG 
                         
Termín konání:
úterý 16. 5. 2017
(8,30 - 9,00 hod. prezence; 9,00 - 13,30 hod odborný program)

Místo konání:
Brno
EMPLA AG spol. s r. o., pobočka MORAVA
přednáškový sál - 2. patro
areál bývalých Šmeralových závodů
Budova společnosti REX s.r.o.
Podnásepní 477/1H
602 00 Brno - střed

Odkaz na mapu

Účastnický poplatek:
899,- Kč vč. DPH

Odborný program:

 • Registrace poslední skupiny chemických látek , v terminu do 30.5.2018 - vztah k subjektu
 • Povinné oznamování chem. látek ve směsích a detergentech do Registru ve smyslu vyhlášky MZd č.61/2013Sb. („CHLAS“) –  koho se povinnost týká
 • Rozšířený Bezpečnostní list (ext.SDS) - vliv a dopad na subjekt
 • Zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) - koho se týká  
 • Expoziční scénáře pro registrované chem. látky, popis jednotlivých deskriptorů, provozní podmínky, opatření k řízení rizik, odhady expozice, pokyny pro následné uživatele
 • Jiné použití látky, než je uvedené ve scénářích, možnosti přeškálování
 • Jak následný uživatel pozná, že pracuje v rámci uvedeného scénáře, povinné vyhodnocení kontrolované ČIŽP 
 • Expoziční scénáře pro směsi (přípravky)
 • Softwarová aplikace  IUCLID  pro záznam, ukládání, údržbu a výměnu údajů o nebezpečných vlastnostech chemických látek
 • Aplikace CHESAR pro posouzení chemické bezpečnosti (CSA) a přípravu zpráv o chemické bezpečnosti (CSR) a scénářů expozice (ES) pro komunikaci v dodavatelském řetězci
 • Registrace účinných látek v detergentech, omezení použití prášků a tablet obsahujících fosfor 
 • Další „novinky“ v oblasti chemické legislativy
 • Označení odpadů dle nařízení 1357/2014 EC a vyhlášky č. 94/2016 Sb.,
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, povinnosti a postupy vyžadované pro původce

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Soubory ke stažení

Přednášky ke stažení

Zpět

Kontaktní formulář

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Webové stránky vytvořil Acceler