Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu:

Nevyplňovat

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Úvod>Služby>Měření emisí a imisí>Ochrana ovzduší - odborné posudky, rozptylové studie

Ochrana ovzduší - odborné posudky, rozptylové studie

Rozptylová studie 

Modelovými výpočty jsou predikovány situace v dotčené lokalitě během přípravy území, výstavby i provozu záměru. Výstupem je vyhodnocení v tabulkové i grafické podobě, porovnání se stanovenými limity a posouzení včetně návrhu případných technických či organizačních opatření. Pomocí grafických výstupů (izolinií) je přehledně prezentován rozsah vlivu v rámci území (popř. v rámci populace). Rozptylová studie se měří pro tyto účely:                                                                               

  • rozptylové studie pro povolení k umístění zdrojů
  • rozptylové studie v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí
  • rozptylové studie pro města, kraje a obce
  • prezentace vypočtených hodnot v tabelární a grafické formě

 

Společnost EMPLA AG s.r.o. Hradec Králové je držitelem autorizace pro zpracování rozptylových studií.  

Odborné posudky

Odborný posudek je nástrojem, který hodnotí stacionární zdroj znečišťování ovzduší z technologicko-ekologického hlediska, je zde podrobně popsána navrhovaná technologie, technická data zdroje, zařízení ke snižování emisí, jsou zde vyčísleny hodnoty emisí znečišťujících látek.

V návaznosti na zákon o ochraně ovzduší, v platném znění je vypracování odborného posudku vyžadováno příslušným krajským úřadem pro:

  • povolení k umisťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • změny stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší
  • povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší
  • povolení k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních předpisů výrobce

Společnost EMPLA AG s.r.o. Hradec Králové je držitelem autorizace pro zpracování odborných posudků.

Kontaktní formulář

Pro rychlejší vyřízení Vašeho dotazu, uveďte prosím telefonní číslo

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Webové stránky vytvořil Acceler