Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu:

Nevyplňovat

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:

Vnitřní prostředí budov

Řešíte problém s kvalitou vnitřního prostředí budov? Potřebujete realizovat měření? Parametry vnitřního prostředí jsou dány vyhláškou MZd č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění.

Zabýváme se stanovením intenzity a rychlosti sedimentace částic např. pro sledování technické čistoty prostor při montáži (VDA 19 a další) pro automotive i další průmyslová odvětví.   

Společnost EMPLA AG spol. s r. o. provádí stanovení veškerých požadovaných parametrů.

Nabízíme komplexní řešení:

 • ‌obhlídky, konzultace, poradenství
 • vlastní realizace měřeníod návrhu termínu, stanovení rozsahu měření, měření, vyhodnocení výsledků pro případnou konečnou konzultaci

V případě potřeby vypracujeme návrh nápravných opatření:

 • analýza příčin případných překročení limitních hodnot
 • návrh nápravných opatření

Měříme (metody jsou akreditovány dle ČSN EN ISO/IEC 17025):

 • mikroklimatické podmínky (teplé i studené období)
 • azbest, minerální vlákna
 • chemické faktory a prach (CO, ozón, amoniak, benzen, toluen, xylen, styren, etylbenzen, formaldehyd,
 • trichloretylen, tetrachloretylen a další)
 • měření výskytu mikroorganismů, roztočů a plísní (aeroskopický odběr)
 • měření vlhkosti
 • měření rychlosti proudění na pracovních místech

‌V budovách rovněž provádíme měření hlukových parametrů a osvětlení.

Pro protokoly o určení vnějších vlivů realizujeme:

 • stanovení koncentrací hořlavých a výbušných organických látek
 • stanovení koncentrací hořlavých prachů a technologických zařízení

Tzv. Sick Building Syndrome, popisuje zdravotní potíže lidí pracujících nebo žijících v budově, postavené nebo adaptované před rokem 1960. Jedná se o problematiku velkoplošných kanceláří, veřejných prostorů, nákupních středisek, letištních hal, nemocnic, škol, hotelů, rekreačních středisek atd.

Kontaktní formulář

Pro rychlejší vyřízení Vašeho dotazu, uveďte prosím telefonní číslo

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Webové stránky vytvořil Acceler