NAKLÁDÁNÍ S VYSOCE TOXICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI - §44 odst.6 zákona 258/2000 Sb.

30.6.2022

NAKLÁDÁNÍ S VYSOCE TOXICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI dle §44 odst.6 zákona 258/2000 Sb.

Citace § 44a, odst. 6 zákona 258/2000 Sb:
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou.Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické může vykonávat vedle osoby odborně způsobilé i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila.O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let.

Další právní předpisy (např. z oblasti bezpečnosti práce) však požadují, aby byli proškoleni všichni pracovníci, kteří nakládají s jakýmikoliv nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi. Je tedy vhodné v rámci běžných školení bezpečnosti práce rozšířit osnovu školení i o problematiku chemických látek a směsí.

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost školení a proškolení v oblasti NAKLÁDÁNÍ S VYSOCE TOXICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI. Po absolvování školení, obdrží každý účastník osvědčení, v rámci proškolení požadované oblasti vysoce toxických látek a jejich nakládání.Obsah školení, je vždy stanoven na základě požadavku podle používaných nebezpečných chemických látek a směsí.

Interval školení se určuje interně na základě vyhodnocení rizika používaných látek.Pouze pro školení k nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi je interval pevně stanoven na  nejméně jednou za 2 roky.

Odborní lektoři, kteří Vás proškolí v této oblasti:
Ing. Stanislav Eminger, CSc. - EMPLA AG spol. s.r.o. Hradec Králové
Ing. Radko Chadima - EMPLA AG spol.s.r.o. Hradec Králové

Možnosti tématických okruhů školení:

 • Základní pojmy (chemická látka, směs, klasifikace, H a P věty).
 • Způsobilost osob pro nakládání s CHLS.
 • Povinnosti osob při nakládání s CHLS.
 • Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich význam.
 • Přehled nejčastěji používaných nebezpečných CHLS ve firmě.
 • Specifická rizikovost CHLS používaných ve firmě.
 • Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými CHLS.
 • Bezpečnostní listy CHLS s nimiž je ve firmě nakládáno.
 • Balení a označování CHLS (zejména náhradní obaly).
 • Skladování CHLS.
 • Zásady pro zásah v případě úniku CHLS.
 • Odpady CHLS s nebezpečnými vlastnostmi.
 • Zásady ochrany zdraví při nakládání s CHLS.
 • Zásady předlékařské první pomoci

Naše firma je schopna Vám zajistit potřebné školení i proškolení. Pro jakékoliv dotazy, nás kontaktujte na níže uvedených emailech a telefonních číslech.
________________________________________________________________________

EMPLA AG spol. s r.o.   STŘEDISKA:

 Hradec Králové tel.: 495 218 875 empla@empla.cz  Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové 

 Brno                  tel.: 602 184 937  empla.morava@empla.cz                                    
 

 www.empla.cz

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Zpět

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: