NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2020 - Hradec Králové

21.11.2019

Připravili jsme pro Vás seminář se zaměřením na aktuální změny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2020.

Přednáší:     
Ing. Robert Křepinský
-      člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR 
-      předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP
-      předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě vlády pro BOZP
-      člen Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky

Odborný program:

 1.  Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v posledních třech letech a její  předpokládaný výhled v roce 2020 - plány legislativních prací vlády a resortních ministerstev
 2.  Poznatky z kontrolní činnosti inspekčních a dozorových orgánů ve vztahu k dokumentaci BOZP
 3.  Dokumentace BOZP – základní druhy dokumentace BOZP
 4. Dokumentace BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších    předpisů –  školení zaměstnanců, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ochranných nápojů, kategorizace prací, prevence rizik, evidence a dokumentace pracovních úrazů a další
 5. Dokumentace o pracovnělékařských službách ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o   
  specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 79/2013 Sb.,o  pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

  Dokumentace BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

  Termín konání:
  čtvrtek 21. listopadu 2019
  (8,30 - 9,00 hod. prezence, 9,00 - 14,00 hod. odborný program)

  Místo konání:
  HRADEC KRÁLOVÉ
  EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
  konferenční sál – budova B, 2. patro
  Odkaz na mapu

   Účastnický poplatek:
  1 900 Kč vč DPH (1 570,25,- Kč bez 21 % DPH)

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Soubory ke stažení

Přednášky ke stažení

Zpět

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon. 

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: