POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA

11.6.2019

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA
včetně výkladu o aktuálně schvalovaných změnách zákona 
PRAHA 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou podrobně seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018 (zákon č. 225/2017 Sb.), která zavedla dva zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí ) a s tzv. transpoziční novelou zákona č. 100/2001 Sb. účinnou od 1.11.2017 ( zákon č. 326/2017 Sb.), která provedla mnohé podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA

Účastníkům budou poskytnuty informace rovněž o významných změnách legislativy na úseku EIA, které jsou nyní v legislativním procesu, popřípadě ve stadiu přípravy

Přednáší:  JUDr. Libor Dvořák
ředitel odboru legislativního,Ministerstvo životního   prostředí

Termín konání:
úterý 11.6.2019
(9,00 - 9,30 hod. prezence; 9,30 - 14,30 hod odborný program)

Místo konání:
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA - PRAHA
Studijní a informační centrum
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
Odkaz na mapu

Účastnický poplatek:
1.850,- vč. DPH (1.528,93,- bez DPH)

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Soubory ke stažení

Přednášky ke stažení

Zpět

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.