Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálně schvalovaných změnách zákona

29.4.2021

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálně schvalovaných změnách zákona

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou podrobně seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018 (zákon č. 225/2017 Sb.), která zavedla dva zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí ) a s tzv. transpoziční novelou zákona č. 100/2001 Sb. účinnou od 1.11.2017 ( zákon č. 326/2017 Sb.), která provedla mnohé podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA

Účastníkům budou poskytnuty informace rovněž o významných změnách legislativy na úseku EIA, které jsou nyní v legislativním procesu, popřípadě ve stadiu přípravy. Aktuální je v této souvislosti zejména tzv. rekodifikace stavebního práva, tedy příprava nového stavebního zákona a tzv. změnového zákona v rámci něho se předpokládají významné změny na úseku EIA a SEA.

Přednáší: 
JUDr. Libor Dvořák

ředitel odboru legislativního, Ministerstvo životního   prostředí

Termín konání:
čtvrtek 29.4.2021

9,00 - 9,30 PREZENCE EVIDENCE PŘIHLÁŠENÝCH
9,30 - 11,00 ODBORNÝ PROGRAM
11,00 - 11,30 PŘESTÁVKA
11,30 - 13,00 ODBORNÝ PROGRAM

MÍSTO KONÁNÍ:
SEMINÁŘ PROBĚHNE ONLINE FORMOU

ONLINE FORMA:
využití online programu MS TEAMS - zaslání přihlašovacího odkazu

Účastnický poplatek:
1.850,- vč. DPH ( 1528,93,- bez DPH)

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Soubory ke stažení

Zpět

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon. 

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: