CZEN

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Hradec Králové

24.10.2017

Série vzdělávacích seminářů z oblasti ochrany životního prostředí a zdraví. Cílem jednodenních seminářů je prohloubení nezbytných znalostí v jednotlivých oborech se zaměřením na praktické využití poznatků z praxe pro činnost úředníků obecních úřadů, obecních úřadů s rozšířenou působností, krajských úřadů a samozřejmě také dalších zainteresovaných subjektů.

JE ZAŽÁDÁNO O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU U MINISTERSTVA VNITRA podle §31 zákona č.312/2002Sb. o úřednících územních samosprávných celků

Série vzdělávacích seminářů z oblasti ochrany životního prostředí a zdraví. Cílem jednodenních seminářů je prohloubení nezbytných znalostí v jednotlivých oborech se zaměřením na praktické využití poznatků z praxe pro činnost úředníků obecních úřadů, obecních úřadů s rozšířenou působností, krajských úřadů a dalších zainteresovaných subjektů.Témata seminářů :

úterý 26. září  -  Problematika odpadového hospodářství - Hradec Králové

středa 27. záříNakládání s chemickými látkami - Hradec Králové

čtvrtek 5. října - Problematika odpadového hospodářství - Brno

čtvrtek 19. října - Nakládání s chemickými látkami - Brno

úterý 24. říjnaProblematika vodního hospodářství - Hradec Králové

středa 25. říjnaProblematika ochrany životního prostředí - Hradec Králové

Připravujeme:

úterý 14. listopaduProblematika pracovního prostředí

středa 15. listopaduPosuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence.
                                       EMS/EMAS
______________________________________________________________________________

Problematika nakládání se závadnými látkami pro vody, vypouštění odpadních vod, jejich monitoring je problematikou, která je v ČR často podceňovaná. Jaké typy odběru vzorků jsou možné (slévané, bodové), jak vody kontrolovat? Splnění všech podmínek legislativy není obvykle zásadně složité. Jaké podmínky má plnit osoba, která nakládá se závadnými látkami, jak by měl sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod, jak lze kvalitu ze strany úřadu případně kontrolovat? Na všechny informace a otázky, Vám pomůžeme najít  odpovědi náš odborný seminář.

Termín konání: úterý 24.10.2017
(9,00 - 9,30 hod. prezence, 9,30 - 15,10 hod odborný program)

Místo konání:
HRADEC KRÁLOVÉ
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
konferenční sál – budova B, 2. patro
Odkaz na mapu

Účastnický poplatek:
Pro úředníky územních samosprávných celků
                                                           1 400 Kč bez DPH
Při přihlášení 2 a více účastníků z jednoho úřadu státní správy a samosprávy                     1 300 Kč bez DPH

Pro ostatní fyzické a právnické osoby                                            1 694 Kč vč. DPH (1.400 Kč bez DPH) 
Při přihlášení 2 a více účastníků z jedné firmy                                                                   1 594 Kč vč. DPH

Při přihlášení na oba dva dny odborných seminářů (Problematika odpadového hospodářství i Nakládání s chemickými látkami, který se koná o den později) SLEVA 200 Kč na osobu.

Úředníci samosprávných celků/osoba                                                                         2 600 Kč bez DPH
Ostatní účastníci/ osoba                                                                                               3 188 Kč vč. DPH

 Přednáší:
JUDr. Ing. Emil Rudolf -
 odborník na legislativu v oblasti OŽP
Ing. Lubomír Hubička - vedoucí laboratoře analýzy vod, EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové
Ing. Vladimír Plachý - vedoucí střediska inženýrských činností, EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové
Ing. Vladimír Bláha - vedoucí oddělení hodnocení odpadů a odběru vzorků, EMPLA AG spol. s r.o.
                                Hradec Králové
Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D. - vedoucí biologických laboratoří, EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Soubory ke stažení

Zpět

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.