CZEN

STANOVENÍ MONAKOLINU K a CITRININU V POTRAVINÁCH A KRMIVECH

1.1.2019

STANOVENÍ MONAKOLINU K  a CITRININU V POTRAVINÁCH A KRMIVECH

V souladu s obsahem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 upozorňujeme všechny zákazníky, že počínaje dnem 13. 12. 2016 musí být na potravinách povinně uváděny výživové údaje dle podmínek stanovených v nařízení. Laboratoře analýzy potravin a agroproduktů společnosti EMPLA AG nabízejí zákazníkům provedení širokého spektra rozborů, včetně mikrobiologie, stanovení nutriční hodnoty výpočtem ze známého složení potraviny i z výsledků rozboru vzorků, včetně stanovení fyziologické energetické hodnoty přepočtem z hodnot získaných přímou kalorimetrií.Naše chemické laboratoře, jsou schopné Vám zajistit rozbory daných vzorků v potravinových doplncích a krmivech. Pro jakékoliv dotazy, nás kontaktujte na níže uvedených emailech a telefonních číslech.

MONAKOLIN K je produkt plísně Monascus purpureus, která zbarvuje substrát (obvykle rýži) do červena. Historie konzumace extraktu z červené fermentované rýže s obsahem monakolinu K na území EU je prokázána pouze v doplňcích stravy. Maximální dávka v ČR je v současnosti stanovena na 10 mg monakolinu K/den.

MONAKOLIN K  z červené fermentovnaé rýže přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.

Osoba, uvádějící na trh doplněk stravy s obsahem extraktu z červené fermentované rýže s obsahem Monakolinu K, musí mít doloženou čistotu tohoto extraktu  zahrnující zejména kriterium na obsah citrinu. Maximální limit pro citrin v doplňcích stravy na bázi červené fermentované rýže je 2 mg/kg

Citrinin je mykotoxin produkovaný několika druhy plísní rodu Aspergillus, Penicillium a Monascus, které napadají hlavně uskladněné obilí. 

Vědecká komise Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pro kontaminující látky v potravinovém řetězci  přijala dne 2. března 2012 na žádost Komise stanovisko týkající se rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat v souvislosti s výskytem citrininu v potravinách a krmivech.

 Monakolin K produkuje houba Monascus purpureus a některé její kmeny produkují rovněž citrinin. Dostupné údaje o přítomnosti citrininu v některých přípravcích z červené fermentované rýže odhalily, že v těchto přípravcích je obsaženo vysoké množství citrininu. Konzumace těchto přípravků z červené fermentované rýže v množství potřebném k dosažení uváděného účinku by mělo za následek expozici citrininu výrazně převyšující limit nulového rizika nefrotoxicity. Proto je vhodné stanovit maximální limit pro citrinin v přípravcích z červené fermentované rýže. 

________________________________________________________________________

EMPLA AG spol. s r.o.   STŘEDISKA:

 Hradec Králové tel.: 495 218 875 empla@empla.cz  Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové   Brno                  tel.: 602 184 937  empla.morava@empla.cz                                    
 Ústí n. Labem   tel.: 602 188 875  emplaul@empla.cz

 www.empla.cz

Zpět

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.