Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu:

Nevyplňovat

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Úvod>Služby>EIA, SEA, IPPC, odborné posudky

EIA, SEA, IPPC, odborné posudky

Společnost EMPLA AG s.r.o. se zabývá posuzováním vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a to komplexně. Disponuje širokým týmem specialistů v jednotlivých oblastech (ochrana ovzduší, vod, přírody, ochrana proti hluku a vibracím, nakládání s chemickými látkami a odpady, environmentální toxikologie). Měřící skupina provádí odběry a autorizovaná a akreditovaná měření. Zkušební akreditované ekologické laboratoře EMPLA AG analyzují široké spektrum médií a materiálů: pitných, povrchových i odpadních vod, odpadů, půdy, emisí a imisí, pracovního prostředí, technických materiálů.
Měření, analýzy a samostatné studie slouží jako podklad pro zpracování oznámení nebo dokumentace (EIA), hodnocení územních plánů a koncepcí (SEA).
Výsledky hodnocení, průzkumů a studií by měly sloužit pro rozhodování o podmínkách provozu záměru či o realizaci potřebných opatřeních k minimalizaci rizik, pro vypracování stanoviska příslušného orgánu, k informování veřejnosti aj.

Napište si o nezávaznou kalkulaci na odborné posudky!

Pro rychlejší vyřízení Vašeho dotazu, uveďte prosím telefonní číslo

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Webové stránky vytvořil Acceler