Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu:

Nevyplňovat

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:

Potřebujete zajistit autorizované měření emisí?

Jsme držiteli autorizace MŽP k měření emisí dle zákona č. 201/2012 Sb. (Zákon o ochraně ovzduší).

Disponujeme více jak dvacetiletou praxí v oboru měření emisí. Neváhejte proto využít našich bohatých zkušeností.

Nabízíme komplexní řešení pro měření emisí

 • obhlídky stávajících měřicích míst, včetně odborných konzultací přímo na místě
 • v případě potřeby zajistíme přípravu a vlastní instalaci nových měřících míst včetně dodání normalizovaných měřicích přírub (odběrových přírub), vše probíhá v souladu s příslušnými normami
 • vlastní realizace měření emisí od návrhu termínu, stanovení rozsahu měření, měření, vyhodnocení výsledků po případnou konečnou konzultaci

Nabízíme měření těchto parametrů:

 • stanovení vybraných parametrů vzduchotechniky (teplota proudící vzdušiny, tlak v potrubí, vlhkost, rychlost proudění plynu, objemový průtok vzdušiny)
 • tuhé znečišťující látky (TZL)
 • azbest
 • plynné škodliviny (CO, NOx, SO2)
 • stanovení obsahu O2
 • kovy (As, Cd, Hg, Pb, Zn, CrVI+….)
 • koncentrace těkavých organických látek vyjádřená jako celkový organický uhlík (TOC)
 • manuální odběry pro stanovení jednotlivých těkavých organických látek (VOC)
 • NH3, H2S, sirouhlík
 • anorganické sloučeniny chloru
 • anorganické sloučeniny fluoru 
 • silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+
 • kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
 • fenol, formaldehyd, kyselina mravenčí
 • PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky
 • PCB – polychlorované bifenyly
 • PCDD/F - polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany
 • pachové látky
 • stanovení tmavosti kouře

Máme k dispozici tři kompletně vybavené měřicí vozy, proto jsme schopni pružně reagovat na termínové požadavky zákazníka. Jsme také schopni realizovat měření na více místech současně, čehož lze využít např. při měření účinnosti odlučovacích zařízení nebo filtrů.


Technické měření emisí

 Pro naše zákazníky realizujeme technická měření emisí. Využijte našich bohatých zkušeností v tomto oboru. Tato měření se nemusí řídit platnou legislativou ani příslušnými normami a slouží pouze pro účely provozovatele. Důvody k měření mohou být různé a je zcela na dohodě se zákazníkem co, kdy, za jakých podmínek a jak dlouho bude měřeno. Zachována musí být především vypovídající schopnost pro zákazníka. Takovým způsobem lze ušetřit nemalé finanční prostředky a předejít následným problémům. 

Jedná se zejména o:

 • měření modelových situací
 • poloprovozní zkoušky
 • seřízení technologií
 • hledání vhodné technologie
 • kontrola správného chodu technologického zařízení
 • zjišťování a kontrola účinnosti odlučovačů emisí
 • měření vzduchotechnických parametrů
 • kontinuální měření 

Napište si o nezávaznou cenovou kalkulaci měření emisí!

Pro rychlejší vyřízení Vašeho dotazu, uveďte prosím telefonní číslo

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Webové stránky vytvořil Acceler