Agrochemie

Zemědělská výroba

 • odběr a analýza krmiv objemových (siláže, senáže, sena, krmné směsi), mikrobiologie a zaplísnění
 • odběr a analýza statkových hnojiv a průmyslových kompostů (hnůj, kejda, močůvka, komposty)
 • analýza průmyslových hnojiv (např. ledek amonný, NPK apod.)
 • odběr a analýza rostlin (listová analýza, rozbor ovoce a zeleniny apod.) - hodnocení metodou DRIST
 • analýza potravin (dle požadavků zákazníků)
 • analýza olejnatých semen (mák – vlhkost, nečistoty, číslo kyselosti tuku, obsah těžkých kovů, morfinové alkaloidy, glyfosát apod.)


Půdy a zeminy

 • odběr a analýza zemědělský půd (obsah základních prvků, formy dusíku, výluhové testy)
 • N - NO3
 • N - NH4
 • LHN (lehce hydrolyzovaný dusík)
 • Mehlich III                                                    
 • odběr a analýza zemin (obsah živin v půdách)
 • průzkum pozemku (kontaminace ropnými látkami, těžkými kovy, chlorovanými uhlovodíky včetně PCB, PAU, PCDD/F)


Oplachové vody

 • odběr a analýza oplachových vod (odpadní vody)


Bioplynové stanice

 • odběr a analýza vstupních surovin (sušina, popel, elementární analýza, obsah organických kyselin, obsah těžkých kovů apod.)
 • kontrola průběhu fermentace – analýza digestátu resp.fermentátu (pH, FOS/TAC, org.kyseliny, sušina, amoniakální dusík apod,)
 • analýza finálního digestátu (stanovení těžkých kovů apod.)
 • analýza bioplynu (stanovení obsahu methanu, oxidu uhličitého, nižších uhlovodíků, sloučenin síry a chloru, výpočet spalného tepla a výhřevnosti)

Napište si o cenovou kalkulaci na agrochemické odběry a analýzy!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: