Vnitřní prostředí budov

Řešíte problém s kvalitou vnitřního prostředí budov? Potřebujete realizovat měření? Parametry vnitřního prostředí jsou dány vyhláškou MZd č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění.

Zabýváme se stanovením intenzity a rychlosti sedimentace částic např. pro sledování technické čistoty prostor při montáži (VDA 19 a další) pro automotive i další průmyslová odvětví.   

Společnost EMPLA AG spol. s r. o. provádí stanovení veškerých požadovaných parametrů.

Nabízíme komplexní řešení:

 • ‌obhlídky, konzultace, poradenství
 • vlastní realizace měřeníod návrhu termínu, stanovení rozsahu měření, měření, vyhodnocení výsledků pro případnou konečnou konzultaci

V případě potřeby vypracujeme návrh nápravných opatření:

 • analýza příčin případných překročení limitních hodnot
 • návrh nápravných opatření

Měříme (metody jsou akreditovány dle ČSN EN ISO/IEC 17025):

 • mikroklimatické podmínky (teplé i studené období)
 • azbest, minerální vlákna
 • chemické faktory a prach (CO, ozón, amoniak, benzen, toluen, xylen, styren, etylbenzen, formaldehyd,
 • trichloretylen, tetrachloretylen a další)
 • měření výskytu mikroorganismů, roztočů a plísní (aeroskopický odběr)
 • měření vlhkosti
 • měření rychlosti proudění na pracovních místech

‌V budovách rovněž provádíme měření hlukových parametrů a osvětlení.

Pro protokoly o určení vnějších vlivů realizujeme:

 • stanovení koncentrací hořlavých a výbušných organických látek
 • stanovení koncentrací hořlavých prachů a technologických zařízení

Tzv. Sick Building Syndrome, popisuje zdravotní potíže lidí pracujících nebo žijících v budově, postavené nebo adaptované před rokem 1960. Jedná se o problematiku velkoplošných kanceláří, veřejných prostorů, nákupních středisek, letištních hal, nemocnic, škol, hotelů, rekreačních středisek atd.

Napište si o nezávaznou cenovou kalkulaci měření vnitřního prostředí budov!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: