Konkrétní registr právních požadavků

Usnadníme Vám orientaci v legislativě týkající se oblasti životního prostředí a její aplikaci v praktickém provozu Vaší firmy.

Nabízíme Vám využití všech našich mnohaletých zkušeností a odborného přehledu v oblasti právních požadavků s dopadem na životní prostředí.

Na základě charakteru Vaší podnikatelské činnosti a specifik Vaší firmy pro Vás vytvoříme přehledný a praktický registr konkrétních povinností v oblasti ŽP.

Tento produkt zahrnuje pouze konkrétní povinnosti vyplývající z platných předpisů, které jsou pro Váš podnik relevantní. Registr je vždy specifický a je zpracován přesně na míru tak, abychom Vás zbytečně nezatěžovali informacemi a povinnostmi, které se Vašeho podniku netýkají.


Konkrétní registr právních požadavků má dvoustupňovou strukturu:

V 1. stupni Vám poskytneme soupis všech k Vašemu podnikatelskému subjektu vztahujících se předpisů (zákonů, nařízení vlády, prováděcích vyhlášek) na základě platné legislativy ČR a vstupních informací o činnosti Vašeho podniku.

V 2. stupni najdete rozpracované povinnosti dle jednotlivých oblastí životního prostředí (voda, ovzduší, odpady, obaly, CHLS atd.), které se týkají Vašeho podniku a které musíte při své činnosti plnit. V našem registru najdete např. přehledné informace o tom, jakým způsobem a kdy zasílat potřebná hlášení, jaké vést záznamy a evidenci, jaká potřebujete povolení, kdy a jakým způsobem provádět potřebná měření, kdy a jaké platit poplatky, kde najít potřebné formuláře, jak nakládat s odpady, obaly či chemickými látkami apod.

Vzhledem k tomu, že legislativa se neustále vyvíjí a mění, nabízíme rovněž možnost pravidelných aktualizací. Aktualizace registru zahrnuje pravidelné měsíční Info o změnách v legislativě, které je Vám zasíláno prostřednictvím e-mailu. Dále probíhá pravidelná čtvrtletní aktualizace konkrétních registrů, kdy jsou všechny změny dotčených povinností do Vašeho registru zapracovány.

V případě, že v některé z řešených oblastí dojde k významné změně, která vstupuje v účinnost před termínem řádné aktualizace, je Vám zaslán informační e-mail o změně tak, abyste na ni mohli při Vaší činnosti ihned zareagovat.

VŽDY BUDETE VĚDĚT, JAKÉ POVINNOSTI MUSÍTE PLNIT, A VČAS BUDETE INFORMOVÁNI O ZMĚNÁCH

Tento produkt je plně v souladu s požadavky systému řízení EMS dle ISO 14 001 bod 4.3.2 Právní a jiné požadavky (ověřeno u certifikačních organizací).

Rádi pro Vás vypracujeme konkrétní registr právních požadavků i v oblasti BOZP a PO.

Máte dotaz? Napište nám!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: