ČIA akreditované laboratoře pro celou ČR

V našich laboratořích probíhají rozbory a měření s nejvyšší pečlivostí a důrazem na přesnost a kvalitu. Každá chemická laboratoř je kompletně v našem vlastnictví. Tím máme nad vašimi vzorky absolutní kontrolu a vy můžete čekat ty nejkonkrétnější výsledky z první ruky.

Ať už potřebujete agrochemický rozbor půdy, rozbor vody, potravin nebo jinou speciální analýzu, svěřte se do rukou společnosti s více jak 30letou praxí. Naše centrála se nachází v Hradci Králové, střediska máme v Ústí nad Labem a v Brně. Další zastoupení pak v každém jednotlivém kraji.

 

Proč si zvolit naše ČIA akreditované laboratoře

 • celorepubliková působnost
 • vlastní akreditované laboratoře
 • více jak 30 let praxe
 • nejkomplexnější služby v oblasti ekologie a živ. prostředí v ČR
 • konzultace pro klienty zdarma
 • kompletní péče: konzultace - měření - vyhodnocení - návrh řešení
 • ceny individuálně dle každého projektu

Napsat si o cenu rozborů

Splňujeme náročné požadavky nezbytné k akreditaci

Laboratoř je součástí akreditovaného subjektu Ekologické laboratoře EMPLA = akreditovaná zkušební laboratoř č.1110. Laboratoř je akreditována ČIA o.p.s. v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Současně plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 pro vybrané zkoušky (akreditace metod odběru a analýzy emisí je nutnou podmínkou pro přidělení autorizace MŽP). Rozsah akreditace vyplývá z textu přílohy osvědčení o akreditaci.

Naše ČIA akreditované laboratoře jsou rovněž držitelem osvědčení MŽP o dodržování zásad správné laboratorní praxe a jsou zařazeny do národního programu SLP (platí pro rozsah činnosti "Ekotoxicita na vodních a suchozemských organismech").

Laboratoř je držitelem oprávnění ÚKZÚZ pro odběry vzorků půd, pro analýzu půd pro účely agrochemického zkoušení půd i analýzu půd na pozemcích určených k použití kalů.

V rámci zabezpečení laboratorních služeb laboratoř disponuje řadou dalších povolení a oprávnění:

 • povolení Ministerstva zdravotnictví k zacházení s návykovými látkami (podle § 4 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů)
 • oprávnění k chovu pokusných zvířat (podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů) vydané Ministerstvem zemědělství
 • oprávnění k používání pokusných zvířat (podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů) vydané Ministerstvem zemědělství
 • povolení o nakládání s vysoce rizikovými biologickými toxiny (podle zákona č. 281/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) vydané SÚJB

V rámci své činnosti laboratoř provádí analýzy různých typů vod, půd, zemin, odpadů, sedimentů, kalů, ovzduší, imisí, emisí (odpadních plynů), pracovního prostředí, potravin, technických i biologických materiálů aj.
Nejedná se vždy pouze o analýzu čistě chemickou, ale také např. o určení biologické odbouratelnosti látek (důležité například u detergentů, čistících a pracích prostředků), stanovení ekotoxikologických vlastností výluhů odpadů, chemických látek a chemických přípravků v souladu s novou evropskou legislativou (REACH), vyšetření mikrobiologická apod.


Činnost laboratoře lze rozčlenit dle typů analyzovaných matric i prováděných činností do následujících oblastí:

 • analýza vod
 • analýza odpadů, kalů, sedimentů a zemin
 • analýza plynných vzorků
 • mikrobiologie
 • ekotoxikologie
 • agrochemie (agrochemický rozbor půdy, krmiv, hnojiv...)
 • analýza potravin
 • ostatní činnosti (analýzy, testy, zkoušky)
 • příprava činidel pro laboratoře a školy (na požádání)
 • testování asfaltových materiálů 

Zvolte si z naší nabídky rozborů a měření

Soubory ke stažení

Napište nám, s čím vám naše laboratoře mohou pomoci!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: