Mikrobiologie

čištění odpadních vod
testování pitné vody

Provádíme kvalifikované odběry vzorků k mikrobiologickým stanovením.

Provádíme komplexní konzultační činnosti v oblasti mikrobiologie včetně aplikace bioinženýrských metod.

Všechna vyšetření jsou prováděna dle platných norem a příslušné legislativy ČR i EU.

Mikrobiologické rozbory různých druhů vod

 • pitných (i teplých) a balených vod
 • bazénových, povrchových vod a užitkových vod
 • oplachových a odpadních vod
 • biologické sledování důležitých procesů při čištění odpadních vod

Průkaz a stanovení bakterií rodu Legionella nebo druhu L. pneumophila ve vodách rozvodných systémů, v klimatizačních systémech

Mikrobiologické rozbory potravin, krmiv a prostředí potravinářských provozů

Mikrobiologické vyšetření ovzduší a pracovního prostředí, výrobních prostor

 • odběr vzorků ovzduší realizujeme aeroskopem nebo sedimentační metodou,
 • metodou stěrů jsou vyšetřovány stěny, pracovní a podlahové plochy, eventuálně ochranné pomůcky a různé textilie.
 • vypracujeme návrh k eliminaci či redukci mikrobiální kontaminace, poradenská činnost

Mikrobiologická kontrola kosmetických přípravků, ověření účinnosti konzervačních složek v kosmetických přípravcích

Testování dezinfekčních (baktericidních a fungicidních) prostředků

 • stanovení účinnosti konkrétních dezinfekčních prostředků,
 • návrh na efektivní pracovní postup při dezinfekci a pomoc při výběru a aplikaci konkrétních dezinfekčních přípravků.

Mikrobiologické rozbory různých druhů slazených a neslazených nápojů

(např. limonády, džusy, sirupy apod.)

Stanovení a identifikace kvasinek a plísní

 • zjištění medicínsky nežádoucích kvasinek a plísní,
 • mikrobiologické vyšetření a posouzení nepříznivé kontaminace kvasinkami a plísněmi (např. u technologického procesu),
 • návrh konkrétního komplexního řešení celé situace.

Stanovení kategorií fyziologických skupin mikroorganismů v potravinářském a vodohospodářském sektoru

 • stanovení mikroorganismů rozkládajících bílkoviny, celulózu, tuky a škrob v potravinách a ve vodách

Vyšetřování antimikrobiální účinnosti různých látek, roztoků, obvazových a ochranných materiálů nebo konečných produktů

 • zjišťování účinnosti diluční metodou,
 • stanovení účinnosti plotnovou metodou na agarových půdách.

Mikrobiologická kontrola obalového materiálu pro potravinářský průmysl

Stanovení inhibičních látek (reziduí) v živočišných produktech (mléce, mléčných výrobcích a mase)

 • plotnová mikrobiologická metoda

‌Mikrobiologický rozbor ledu - analýza ledu

 •  odběry vzorků
 •  určení mikroorganismů
 •  dezinfekce zařízení 


Seznam akreditovaných zkoušek – viz platná příloha osvědčení o akreditaci.

Soubory ke stažení

Napište si nezávazně o cenovou kalkulaci makrobiologického rozboru!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: