Prašnost, chemické škodliviny, mikroklima

Potřebujete zajistit akreditované měření mikroklimatu, koncentrací prachů a chemických látek v pracovním prostředí? Pomůžeme Vám. Disponujeme více jak třicetiletou praxí v oboru měření faktorů pracovního prostředí. Neváhejte proto využít našich bohatých zkušeností.


Nabízíme komplexní řešení

 • obhlídky, konzultace, poradenství
 • vlastní realizace měření od návrhu termínu, stanovení rozsahu měření, měření, vyhodnocení výsledků pro případnou konečnou konzultaci
 • kategorizace prací
 • v případě potřeby vypracujeme návrh nápravných opatření
  - analýza příčin případných překročení limitních hodnot
  - návrh nápravných opatření a docílení tak nižšího počtu pracovníků zařazených do vyšších (rizikových) kategorií a snížení tak nákladů na opakovaná měření a další opatření


Měříme (metody jsou akreditovány dle ČSN EN ISO/IEC 17025)


mikroklima

 • měření místních, prostorových a povrchových teplot
 • posuzování ovlivnění pracovišť sálavým teplem
 • určení tepelné zátěže pracovníků
 • měření vlhkosti
 • měření rychlosti proudění na pracovních místech

prach (prašnosti)

 • prach

chemické látky 

 • azbest, minerální vlákna
 • isokyanáty, Minerální kyseliny, NOx
 • kovy (Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Co, Cr, Na, K, Ca, Mg, Ba, Al, Fe, Ag, Mn, Mo, Sr, Ti, W, Be, V, Se, Tl, Cd, Pb, Ni, Cr, Cu, As, Sb, Sn, CrVI )
 • α-SiO2, Kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
 • koncentrace těkavých organických látek vyjádřená jako celkový organický uhlík (TOC)
 • manuální odběry pro stanovení jednotlivých těkavých organických látek (VOC)
 • NH3, H2S, fenol, formaldehyd, Alkalické hydroxidy, Fluoridy, chloridy
 • bakterie rodu Legionella, kvasinky, plísně, mikroorganismi (aeroskopie)
 • kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
 • PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky 
 • vulkanizační dýmy, svářecí dýmy, ozón a další...

Napište si nezávazně o cenovou kalkulaci měření!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: