Ušetříme Vám čas s kategorizací prací

Kategorizace prací souhrnně vyjadřuje hodnocení úrovně zátěže pro zaměstnance a to mnoha faktory rozhodujícími o kvalitě pracovních podmínek. Zajímá Vás kategorizace prací podle profese a chcete se obrátit na odborníky? Kontaktuje nás a my zajistíme a zařídíme všechny potřebné náležitosti.

Nabízíme Vám komplexní řešení pro kategorizace prací

  • zrealizujeme inventuru rizikových faktorů na pracovišti
  • vedení evidence pro kategorizaci rizikových prací
  • na základě zrealizovaného měření vypracujeme návrhy na zařazení do kategorie prací podle profese včetně vyhodnocení rizik, toxikologie používaných chemických látek, popisu operací s chemickou látkou a způsobu ochrany jejich zdraví

Máte zájem o naše komplexní služby? Kontaktujte nás.

13 faktorů pro pracovní podmínky

Pro pracovní zařazení kategorizace rozlišujeme celkem 13 faktorů pracovních podmínek:

  • kategorizace pracíprach (P)
  • chemické látky (Ch)
  • hluk (H)
  • vibrace (V)
  • neionizující záření a elektromagnetické pole (NZ)
  • fyzická zátež (FZ)
  • a další

 Na základě míry faktorů a jejich rizikovosti se následně (podle § 37 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) provádí zařazování do čtyř kategorií (pracovní zařazení kategorizace):

Kategorie první

- práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví

Kategorie druhá

- práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání výjimečně očekávat u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví, hygienické limity nejsou překračovány

Kategorie třetí

- hygienické limity jsou překračovány, opakovaně se vyskytují nemoci z povolání

Kategorie čtvrtá

- vysoké riziko ohrožení zdraví, které není možno vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření

Kategorizace prací bez starostí

Celý postup kategorizace prací je nesmírně komplexní a většina firemních zákazníků se proto obrací na nás. Kontaktujte nás a vyzkoušejte také Vy naše služby, které máme podloženy dlouholetou zkušeností v oboru.

Obraťte se na nás!

Rádi Vám pomůžeme s kategorizací prací. 

Napište si o komplexní řešení pro kategorizace prací!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: