Informační systém EIA s našimi odborníky

Nabízíme vám nejen zpracování, dokumentace a realizace pro informační systém EIA. Poskytujeme komplexní vypracování každé zakázky profesionálním týmem, který je vždy odborně způsobilý pro dané odvětví. Díky více než 30leté praxi a zodpovědnému přístupu vám odevzdáme vždy ten nejlepší možný výsledek. Naši společnost EMPLA AG spol. s r.o. naleznete v Hradci Králové, střediska jsou také v Ústí nad Labem a Brně. Naši regionální specialisté se o vás ale postarají kdekoliv po ČR.

‌Proč si nechat vypracovat dokumentace pro systém EIA u nás

 • máme specialisty po celé České republice
 • vyhodnocujeme ve vlastních akreditovaných laboratořích
 • stojí za námi více jak 30 let praxe
 • nabízíme nejkomplexnější služby v oblasti ekologie a živ. prostředí v ČR
 • řadíme se mezi přední pracoviště ochrany životního prostředí i v EU a zámoří
 • konzultace s klienty jsou zdarma
 • komplexní řešení každé zakázky: konzultace - měření - vyhodnocení - návrh řešení
 • ceny sestavujeme individuálně dle každého projektu

Nezávazně poptat služby

Posuzování vlivů záměrů (staveb, činností, technologií), územních plánů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví

Nabízíme:

 • zpracování oznámení, dokumentací a posudků odborně způsobilými osobami s příslušnými oprávněními
 • realizace samostatných odborných studií, měření, monitoringů a průzkumů
 • poradenství, konzultační činnost v rámci procesu EIA (SEA) i v navazujících řízeních (informační systém EIA)

Nezávazně poptat služby


Samostatné studie, průzkumy, měření související s procesem posuzování vlivů na životní prostředí

 • monitoring, autorizovaná měření emisí, účelová imisní měření (včetně měření pachových látek)
 • akreditovaná měření hluku
 • postupy pro informační system EIA
 • modelové výpočty - rozptylové a hlukové studie
 • hodnocení vlivů na veřejné zdraví, hodnocení zdravotních rizik (HIA, HRA)
 • odborné posudky a provozní řády pro zdroje znečišťování ovzduší
 • posouzení vlivu staveb, činností na krajinný ráz
 • průzkum a biologické hodnocení zájmové lokality
 • posouzení vlivu na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (lokality NATURA 2000)
 • hydrogeologický průzkum, vyhodnocení starých zátěží
 • plán opatření pro případ havarijního úniku látek

Napište si o nezávaznou kalkulaci komplexních služeb pro EIA!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: