Ochrana ovzduší - odborné posudky, rozptylové studie

Rozptylová studie 

Modelovými výpočty jsou predikovány situace v dotčené lokalitě během přípravy území, výstavby i provozu záměru. Výstupem je vyhodnocení v tabulkové i grafické podobě, porovnání se stanovenými limity a posouzení včetně návrhu případných technických či organizačních opatření. Pomocí grafických výstupů (izolinií) je přehledně prezentován rozsah vlivu v rámci území (popř. v rámci populace). Rozptylová studie se měří pro tyto účely:                                                                               

  • rozptylové studie pro povolení k umístění zdrojů
  • rozptylové studie v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí
  • rozptylové studie pro města, kraje a obce
  • prezentace vypočtených hodnot v tabelární a grafické formě

 

Společnost EMPLA AG s.r.o. Hradec Králové je držitelem autorizace pro zpracování rozptylových studií.  

Odborné posudky

Odborný posudek je nástrojem, který hodnotí stacionární zdroj znečišťování ovzduší z technologicko-ekologického hlediska, je zde podrobně popsána navrhovaná technologie, technická data zdroje, zařízení ke snižování emisí, jsou zde vyčísleny hodnoty emisí znečišťujících látek.

V návaznosti na zákon o ochraně ovzduší, v platném znění je vypracování odborného posudku vyžadováno příslušným krajským úřadem pro:

  • povolení k umisťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • změny stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší
  • povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší
  • povolení k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních předpisů výrobce

Společnost EMPLA AG s.r.o. Hradec Králové je držitelem autorizace pro zpracování odborných posudků.

Napište si nezávazně o cenovou nabídku na zpracovaní rozptylových studií!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: