EIA, SEA, IPPC, odborné posudky

Společnost EMPLA AG s.r.o. se zabývá posuzováním vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a to komplexně. Disponuje širokým týmem specialistů v jednotlivých oblastech (ochrana ovzduší, vod, přírody, ochrana proti hluku a vibracím, nakládání s chemickými látkami a odpady, environmentální toxikologie).

Měřící skupina provádí odběry a autorizovaná a akreditovaná měření. Zkušební akreditované ekologické laboratoře EMPLA AG analyzují široké spektrum médií a materiálů: pitných, povrchových i odpadních vod, odpadů, půdy, emisí a imisí, pracovního prostředí, technických materiálů.
Měření, analýzy a samostatné studie slouží jako podklad pro zpracování oznámení nebo dokumentace (EIA), hodnocení územních plánů a koncepcí (SEA).
Výsledky hodnocení, průzkumů a studií by měly sloužit pro rozhodování o podmínkách provozu záměru či o realizaci potřebných opatřeních k minimalizaci rizik, pro vypracování stanoviska příslušného orgánu, k informování veřejnosti aj.

Napište si o nezávaznou kalkulaci na odborné posudky!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: