Úpravna vody a ČOV

Úprava vody - ať už pitné nebo technologické - je stále důležitým úkonem napříč různými odvětvími. Dezinfekce vody, úpravy a filtrace vody, úprava pitné vody, úprava tvrdosti vody - pro tyto a další úkony při nakládáním s vodou jsme schopni vám vypracovat návrh, zprostředkovat kompletní dodání, provést rekonstrukce úpraven a zajistit trvalý servis a dodávky chemikálií.

Služby v oblasti čištění průmyslových odpadních vod a úpravy technologických a pitných vod

 • Kompletní dodávky pro úpravny vody
 • Projekty a dodávky průmyslových čistíren odpadních vod
 • Rekonstrukce a intenzifikace stávajících úpraven vody a ČOV

Potřebujete zpracovat a dodat projekt pro filtrace vody úpravnami vody nebo ČOV? Kontaktujte naši firmu, která má zkušenosti v oboru již od roku 1991.

Úpravna vody a čistírny odpadních vod

Úpravna vodyNabízíme komplexní řešení s cílem zajištění potřebné kvality technologických, pitných a odpadních vod podle potřeby provozu, platné legislativy, vodoprávního rozhodnutí a příslušného kanalizačního řádu

 • provedení odběru vzorků pitných, technologických a odpadních vod, příslušné rozbory a vyhodnocení vlastní akreditovanou laboratoří (včetně testů ekotoxicity a biodegradability)
 • chemicko - technologické řešení
 • projektová dokumentace
 • dodávka nejvhodnějších zařízení a to jak komplexních technologií (včetně potrubí, armatur, měření a regulace), tak i jednotlivých technologických zařízení
 • montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
 • úpravna vody s trvalým servisem, dodávky chemikálií pro úpravu a čištění vody

Rekonstrukce a intenzifikace stávajících úpraven vod a ČOV

úprava pitné vodyNesplňuje Vaše ČOV nebo úpravna vody limity sledovaných ukazatelů? Kontaktujte nás zde.

Vaše stávajícící úpravna vody nebo čistírna vod bude obhlédnuta, seznámíme se s technologií výroby, kde dochází ke vzniku odpadních vod. Provedeme akreditované analýzy ve vlastních laboratořích a zjistíme možné příčiny nedostatečné účinnosti čištění, úpravy nebo filtrace vody. Naším výstupem bude studie příčin nedostatečného fungování technologie čištění nebo úpravy vody. Navrhneme způsoby řešení včetně nákladů a cenové nabídky na potřebná zařízení.

Vodohospodářské služby

 • zpracování provozních řádů vodních děl
 • zpracování havarijních plánů
 • zpracování povodňových plánů
 • zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, podniky Povodí, ČIŽP
 • zpracování majetkové a provozní evidence
 • zpracování žádosti povolení k odběru a vypouštění odpadních vod
 • a další služby dle požadavků vyplývajících ze zákona o vodách, v platném znění, a navazujících vyhlášek a nařízení

Zásady společnosti

 • profesionální řešení, zohledňující nejmodernější trendy v oblastech úpravy vod a čištění odpadních vod
 • množstevní slevy, cenová zvýhodnění stálých zákazníků
 • vstřícnost a individuální přístup ke všem zákazníkům
 • kvalita, spolehlivost, pružnost dodávky

Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás nezávazně kontaktovat přes kontaktní formulář nebo telefonicky na čísle 495 218 875.

Nejčastěji dodávaná zařízení pro úpravu vod

 • ČOVfiltrační zařízení na filtrace vody
 • čiřiče
 • zařízení na odstranění železa a manganu
 • změkčovací zařízení )
 • odkyselovací zařízení
 • desinfekční zařízení
 • zreverzní osmóza
 • dávkovací zařízení a další dle požadavků zákazníka

Nejčastěji dodávaná zařízení a procesy pro čištění odpadních vod

 • reaktory, nádrže, výrobníky a směšovače
 • dávkovací zařízení na příslušné chemikálie v procesu čištění
 • míchací zařízení
 • Úpravna vodyzařízení pro procesy srážení a sedimentace (usazovací a dosazovací nádrže)
 • filtrační zařízení
 • membránová zařízení
 • zahušťovací zařízení
 • sorpční zařízení
 • flotátory
 • odlučovače ropných látek, tuků a olejů
 • myčky aut
 • biologické čistírny odpadních vod (aktivace, jemnobublinná aerace s úplnou stabilizací kalu, denitrifikace)
 • kalové hospodářství (zahušťovače kalů, kalolisy, apod.)

Napište si o nezávaznou kalkulaci na služby z oblasti odpadních a pitných vod!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: