Zpracováváme kvalitní hlukové studie

 • Hlukové studiemodelový výpočet protihlukových opatření
 • výpočet hluku z průmyslových areálů ve venkovním prostředí
 • výpočet hluku z provozoven ve venkovním prostředí
 • výpočet hluku z dopravy ve venkovním prostředí
 • výpočet hluku v interiéru budov
 • modelový výpočet neprůzvučnosti stavebních konstrukcí
 • posouzení plnění hygienických limitů


Navrhujeme protihluková opatření

 • Protihluková opatřenímodelový výpočet protihlukových opatření
 • návrh protihlukových stěn
 • návrh obvodového pláště s požadovanou neprůzvučností
 • návrh typu oken se zvýšenou neprůzvučností
 • návrh protihlukových tlumičů
 • odhlučnění strojů a zařízení
 • technický návrh protihlukových opatření
 • realizace protihlukových opatření


Vypracováváme hlukové mapy

 • hluková mapa lokality vyvolaná dopravním hlukem
 • hluková mapa lokality vyvolaná leteckým provozem
 • vymezení ochranných hlukových pásem
 • posouzení plnění hygienických limitů

Hlukové mapy

Pro modelové výpočty jsou využívány výpočtové programy Hluk+, Verze 7.16 Profi a LimA 5, verze 5.2.

Vyzkoušejte nás!

Rádi Vám v naší laboratoři zpracujeme důkladné hlukové studie.

Napište si o kalkulaci vypracování hlukové studie!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: