Nitrifikace a denitrifikace

Nitrifikace a denitrifikace jsou biologické postupy, kterými se provádí úprava vody. Nitrifikace a denitrifikace zbavuje vodu nežádoucího obsahu dusíkatých látek, který je důsledkem fixování atmosférického dusíku, které se odehrává v chemickém průmyslovém odvětví.

Biologická nitrifikace se pro odstraňování aminiakálního dusíky z odpadních vod používá nejčastěji a probíhá za aerobních podmínek. Nitrifikací vznikají sloučeniny, díky kterým bakterie získávají energii pro své životní procesy. Může odehrávat v záplavové vodě, v blízkosti kořenů rostlin a v aerobní povrchové zemině.

Denitrifikace přeměňuje dusičnany na plynný dusík. Některé bakterie, organismy a dokonce i houby ji využívají při nedostatku kyslíku. V mokřinách proces denitrifikace probíhá v půdě s nedotatečným přísunem kyslíku a ve vrstvě tlejícího rostlinstva na povrchu zeminy.

Nitrifikace a denitrifikace se provádí i v našich akreditovaných laboratořích. Testy provádíme podle platných norem OECD, ISO, DIN, Direktiv Evropského společenství a metodických pokynů Ministerstva Životního prostředí.

Spolehněte se na nás a nechte provedení nitrifikace a denitrifikace na odbornících!

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: