Novinky v oblasti BOZP v roce 2025

21.11.2024

NOVINKY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S VÝHLEDEM NA ROK 2025

21. listopadu 2024 Hradec Králové

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, ve kterém získáte informace z oblasti novinek BOZP - které nyní přicházejí v platnost, nebo jsou plánované v průběhu roku 2025.

Přednášející: 
Ing. Robert Křepinský 

-     člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR 
-      předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP
-      předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí            při Radě vlády pro BOZP
-      člen Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody                České republiky

Novinky v právní úpravě oblasti BOZP v roce 2024 až 2025 a předpokládané změny do konce roku 2024 a v roce 2025 – plán legislativních prací vlády na rok 2025:

  • vývoj právní úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v posledních třech letech a její předpokládaný výhled po 1.1.2025 – novela zákona č. 309/2006 Sb a další,
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a jeho prováděcí nařízení vlády
  • zkušenosti z praxe
  • dokumentace o provozu vyhrazených technických zařízení
  • nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších požadavcích na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční
  • vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů – poznatky z praxe

Termín konání:
čtvrtek  21. listopadu 2024
(9,00 - 9,30 hod. prezence , 9,30 - 14,00 hod. odborný program)

Místo konání:
přednáškový sál, 2. patro
EMPLA spol. s r.o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové

 Účastnický poplatek:
2.750 Kč vč. DPH (2.272,73,- Kč bez 21 % DPH)

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Soubory ke stažení

Zpět

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: