Posuzování vlivů na životní prostředí EIA - právní otázky EIA se zaměřením na aktuální změny legislativy

27.9.2024

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA

Právní otázky EIA se zaměřením na aktuální změny legislativy

27.září 2024 Praha-ČZU

Studijní a informační centrum
Školící místnost SIC 259–1. patro

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, jehož cílem je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na proces EIA samotný a dále na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech a judikatuře v oblasti EIA.

Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém zákoně o jednotném environmentálním stanovisku (č. 148/2023 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu (č. 149/2023 Sb.), kterými byly provedeny významné změny mj. na úseku EIA. Oba zákony z větší části vstoupily v účinnost 1. července 2024.

V rámci výkladu o jednotném environmentálním stanovisku (JES) bude objasněn zejména proces vedoucí k vydání JES, výkon státní správy na tomto úseku a související změny provedené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí.

PŘEDNÁŠÍ:
JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.
ředitel odboru
odbor legislativní
Ministerstvo životního prostředí

Program semináře:

 • přehled právních předpisů týkajících se EIA, stručná charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice)
 • podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy
  • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.
  • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
  • zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení
  • dokumentace, posudek, veřejné projednání
  • stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
  • pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení apod.), soudní přezkum rozhodnutí
  • posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky
 • jednotné environmentální stanovisko
  • společný proces EIA a JES, vztah k řízením podle nového stavebního zákona

Termín konání:
pátek 27.9.2024
(9,30 - 10,00 hod. prezence 
10,00 - 14,30 hod odborný program)

MÍSTO KONÁNÍ:
Česká zemědělská univerzita

Studijní a informační centrum
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol

Školící místnost SIC 259 – 1. patro

čzu.jpg

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Soubory ke stažení

Zpět

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: