Novinky BOZP s výhledem na rok 2024

30.11.2023

NOVINKY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S VÝHLEDEM NA ROK 2024

30. listopadu 2023 Hradec Králové

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, ve kterém získáte informace z oblasti novinek BOZP - které nyní přicházejí v platnost, nebo jsou plánované v průběhu roku 2024.

příkladem informaci, které se budou na semináři prezentovat jsou - zákon č. 250/2024 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mní vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifikých zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Přednášející: 
Ing. Robert Křepinský 

-     člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR 
-      předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP
-      předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí            při Radě vlády pro BOZP
-      člen Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody                České republiky

Odborný program:

1. vývoj právní úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v posledních třech letech a ejí předpokládaný výhled po 1.1.2024 - novela zákona č. 309/2006 Sb. a další

2. zákon č. 262/2006 Sb,zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

3. zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a jeho prováděcí nařízení vlády

  • zkušenosti z praxe
  • dokumentace o provozu vyhrazených technických zařízené

4. nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších požadavcích na osobní ochranné pracovní prostředky - mycí, čistící a dezinfekční prostředky

5. vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

  • poznatky z praxe

Termín konání:
čtvrtek  30. listopadu 2023
(9,00 - 9,30 hod. prezence , 9,30 - 14,00 hod. odborný program)

Místo konání:
přednáškový sál, 2. patro
EMPLA spol. s r.o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové

 Účastnický poplatek:
2.500 Kč vč. DPH (2.066,12,- Kč bez 21 % DPH)

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde.

Soubory ke stažení

Zpět

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: