Věda a výzkum

Společnost EMPLA s.r.o. byla založena v roce 1991 jako výzkumné a vývojové pracoviště v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví. Z tohoto pohledu je naše společnost nepochybně jednou z nejvýraznějších firem v České republice a v intencích svého zaměření a komplexnosti nabízených služeb nepochybně i v celé Evropské unii.

Společnost disponuje vlastními rozsáhlými a moderně vybavenými laboratořemi včetně dokonalého zajištění bezpečných pracovních podmínek pro odborný personál.

Vybavení laboratoří i profesionální úroveň pracovníků umožňuje analyzovat jakýkoliv materiál pocházející z životního prostředí včetně průmyslových materiálů. Jsou to např. emise, imise, pracovní prostředí a ovzduší interiérů budov, odpady,půdy, vody, potraviny a krmiva, nápoje, technické materiály. Jedno z významných odborných pracovišť společnosti EMPLA AG jsou i fyzikální laboratoře, které se zabývají monitorováním různých fyzikálních parametrů, jako je hluk a vibrace, teplota, sálavé teplo, vlhkost, osvětlení, energetický výdej apod.

S tím souvisí i zaměření výzkumu a vývoje nových monitorovacích metod (pasivní dozimetrie), technologií pro ochranu prostředí (chemisorpční systémy). Společnost se zabývá posudkovými a poradenskými službami, dále také inženýrskými činnostmi specializovanými na ochranu životního prostředí.

Integrální součástí společnosti je centrum pro vzdělávání a informace v ochraně životního prostředí a zdraví, které pořádá širokou škálu vzdělávacích akcí, především pro pracovníky z průmyslu a veřejné správy. Výzkum je orientován především na oblast ochrany životního prostředí a na technologie v oblasti, ve které má společnost dlouholetou tradici.

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: